OWZ

ramy owz, otwórz, włóż, zamknij

profil owz

PROFIL OWZ TYP P1b

Profil OWZ typu P1 ma szerokość 21mm. Stosowany jest głównie do ram małych i śrenich formatu A4, A3, A2, B2. W ofercie tylko ze ściętymi narożnikami. Przedstawiony przekrój profilu jest schematyczny i nie oddaje dokładnie jego kształtu.
profil owz

PROFIL OWZ TYP P2b

Profil OWZ typu P2 ma szerokość 31mm. Stosowany jest do ram we wszystkich formatach od A4 do B1. W ofercie tylko ze ściętymi narożnikami. Przedstawiony przekrój profilu jest schematyczny i nie oddaje dokładnie jego kształtu.
profil owz

PROFIL OWZ TYP P3b

Profil OWZ typu P3 ma szerokość 33mm. Stosowany jest do ram we wszystkich formatach od A4 do B1. W ofercie z narożnikami ściętymi lub zaokrąglanymi z tworzywa sztucznego. Przedstawiony przekrój profilu jest schematyczny i nie oddaje dokładnie jego kształtu.
profil owz

PROFIL OWZ TYP P4

Profil OWZ typu P4 ma szerokość 34mm. Stosowany jest głównie do ram śreniego i dużego formatu A2, A1, B2, B1. W ofercie tylko ze ściętymi narożnikami. Przedstawiony przekrój profilu jest schematyczny i nie oddaje dokładnie jego kształtu.
profil owz

PROFIL OWZ TYP P5

Profil OWZ typu P5 ma szerokość 40mm. Stosowany jest głównie do ram średniego i dużego formatu A2, A1, B2, B1. W ofercie tylko ze ściętymi narożnikami. Przedstawiony przekrój profilu jest schematyczny i nie oddaje dokładnie jego kształtu.